ALLMÄNNA VILLKOR FÖR E-HANDEL

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.swagway.se och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen. Avtal ingås mellan dig och Swagway, (”Swagway”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Swagway framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webb-platsen, telefon eller e-post.

1.2 Swagway är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 15 år. Swagway accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Swagway förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden upp-givit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4 Swagway reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webb-platsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Swagway har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Swagway naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Swagway fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Swagway ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

1.5 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Swagway eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Swagway.

1.6 Vid användning av din Swagway på felaktigt sätt såsom att belasta den känsliga leden mitt på din Swagway täcks inte detta in av garantin. Vid för tung belastning mitt på Swagways kan denna brytas i både svetsfogar och i själva stommen.

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Swagways Integritetspolicy, se nedan.

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Swagway bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Swagway per e-post. Swagway uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Swagways kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Swagway. Om beställningen återkallas så kommer Swagway att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden el-ler dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter mm.

3.1 När Kunden genomför en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Swagways behandling av personuppgifter finns i Swagways Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.

4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och eventuella fraktavgifter, som anges separat i den mån de förekommer.

4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Webbplatsen, http://www.Swagway.se/info/handla_och_betala. Swagway har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabe-talning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Swagway. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Swagway eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Swagway förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

5. Kampanjer och erbjudanden

5.1 Swagway kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Swagway i samband med kampanjen. Swagway förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer.

5.2 Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.

5.3 Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Swagway skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Swagways leverans av varor och villkor för leveransen finner du här www.swagway.se/leveransinformation.

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Swagway dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

6.3 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefon-samtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Swagway rätt att debitera Kunden en avgift på 195 SEK. Vid hemleverans ska alltid Kundens legitimation kunna uppvisas. Om Kunden ej kan närvara vid leverans behöver personen som mottar leveransen kunna visa Kundens legitimation. Om Kunden uteblir vid överenskommen tid för leverans har Swagway rätt att debitera Kunden en avgift på 495 SEK.

7. Ångerrätt

7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Swagway detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor: (a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; (b) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal; (c) batterier och laddare som är använda.

7.3 I samband med en beställning av varan för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en varan har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

7.4 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Swagway på det sätt som anges enligt samtal med Swagway. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se länk på http://www.konsumentverket.se/).

7.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Swagway AB har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Swagway. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Swagway enligt de metoder och anvisningar som anges. Kunden kommer att debiteras 250 SEK för retur av paketordrar samt 495 SEK för retur av pallordrar.

7.6 Ibland kan Swagway erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.

7.7 När Kunden ångrar sitt köp betalar Swagway tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive eventuella leveranskostnader för leverans till kunden. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Swagway erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Swagway rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Kunden kommer i enlighet med 7.5 att debiteras en fraktkostnad för returfrakten.

7.8 Swagway betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Swagway tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Swagway får dock vänta med återbetalningen tills Swagway tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Särskilda villkor och användning

8.1 Vid användning av din Swagway på felaktigt sätt såsom att belasta den känsliga leden mitt på din Swagway täcks inte detta in av garantin. Vid för tung belastning mitt på Swagwayn kan denna brytas i både svetsfogar och i själva stommen.

8.2 Din Swagway skall hanteras varsamt och utövning av trick och dylikt får ej förekomma om detta skall täckas av garantin.

8.3 Om vi vid reklamation undersöker din produkt och tydligt kan se på både ut- och insidan att denna inte behandlats med aktsamhet, täcks heller inte detta av garantin.

8.4 Om du inte skall använda din produkt under en längre tid, glöm inte att underhållsladda batteriet minst en gång i månaden för att det ska hålla laddning under hela sin livslängd. Detta gäller alla Li-ion batterier.

9. Garanti och reklamation

9.1 Kunden ska ALLTID kontakta Swagway innan reklamation och retur sker. Swagway säljer alla produkter via Webbplatsen med 1 års garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

9.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Swagway så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

9.3 Swagway står för returfrakten för godkända reklamationer. Om skadan ej täcks av garantin skall kunden själv stå för kostnaden. Detta kommer att debiteras kunden innan återsändande av produkt, 500kr.

9.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Swagway att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Swagway strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Swagway mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Swagway förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Swagway riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder [(för Sverige, Finland, Danmark och Norge, se www.arn.se, www.kuluttajariita.fi,www.forbrug.dk, www.forbrukertvistutvalget.no).] Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9.5 ALLA reklamationer skall filmas och laddas upp på https://www.swagway.se/service/

10. Länkar

10.1 Swagway kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Swagways kontroll, och webb-platser utanför Swagways kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Swagway försöker säkerställa att Swagway enbart länkar till webbplatser som delar Swagways personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Swagway inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

11. Force Majeure

11.1 Swagway ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Swagway inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Swagway kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Swagway rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. Ändringar av Villkoren

12.1 Swagway förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Swagway har informerat Kunden om ändringarna. Swagway rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

13. Ogiltighet

13.1 Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

14. Tillämplig lag och tvist

14.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Swagways kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Swagway beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.

14.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.