Lagar och regler för FATGLIDER

Sedan oktober 2010 räknas elscooter som en cykel. När Segway introducerades i Sverige tryckte lobbyister på för det fordonet och fick igenom att elfordon av den typen skulle få framföras på cykelbanor. Lagen omarbetades och sen dess ingår även elscootern som cykelfordon. Man behöver inte ha något körkort eller särskilt förarbevis. Det behövs ingen fordonsförsäkring eller fordonsregistrering.

Är det en el-cykel?

De krav som finns på el-cykel är att den MAX får ha en motorstyrka på 250W, vilket inte passar in på våra FATGLIDERS, då de har en nominell motorstyrka på 1000W.

Så denna katagori är utesluten.

Är det en mopedklass 2?

Både ja och nej. I standardutförande gör FATGLIDERN 20km/h och kan även där räknas in under mopedklass 2 som då kräver hjälm, samt att du kan trafikförsäkra denna.

Maxhastigheten för mopedklass 2 är 25km/h och wattbegränsning på 1000W.

Är det en cykel?

Eftersom transportstyrelsen inte är lika snabba som utvecklingen av elektriska fordon så finns här en gråzon inom Cykel paragraf 3, där även elektriska permobiler innefattas.

Den enda begränsningen där är att topphastigheten inte får överstiga 20km/h vilket inte våra FATGLIDERS gör i standardutförande. 

Alltså enligt lag skall dessa täckas av hemförsäkringen som cykel. Kontrollera med ditt försäkringsbolag då det skiljer sig mellan olika bolag och vissa kräver trafikförsäkring.

Måste man ha hjälm?

Eftersom den eldrivna scootern räknas som en cykel är det samma regler för hjälm som med vanlig cykel. Lagen säger att alla barn och ungdomar under 15 år måste bära hjälm när de cyklar eller blir skjutsad på en cykel. Samma sak gäller alltså för elscootern. Ett barn som inte bär hjälm kan inte bötfällas men polisen har rätt att stoppa barnet.

Enligt lagen 2001:559 lagen om cykeldefinitioner

Cykel

3. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som även är avsett för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, och är

Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som även är avsett för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, och är

a. inrättat huvudsakligen för befordran av en person,

b. inrättat för att föras av den åkande, och

c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.