Dessa skötselråd är även en förutsättning för att Säljarens garantivillkor skall gälla.

Eftersatt underhåll kan utgöra en trafikfara och medför att din Fatglider åldras i förtid. Om Du däremot vårdar den väl, kommer den att vara till glädje i många år.

Tag för vana att regelbundet kontrollera och dra åt alla skruvar och muttrar. Eventuella glapp i hjul-, vev- och styrlager måste åtgärdas omedelbart.

Se även till att ha välpumpade däck eftersom det ger lägre friktion och minskar risken för punktering och skyddar fälgarna.

Förvara din Fatglider i regnfritt utrymme. Om detta inte är möjligt ska överdragskapell eller regnskydd användas.

Får du lackskador på ram eller fälgar bör man måla i med lackfärg för att förhindra att rost eller fukt får grepp.

En ren Fatglider är lättare att underhålla. Dessutom fungerar komponenterna på din Fatglider bättre och håller längre om de inte är täckta av smuts, olja, vägsalt, lera etc. Tvätta därför Fatglidern regelbundet. Lättast är om du torkar av din Fatglider med en varm och fuktig trasa så du undviker att vatten och rengöringsmedel tränger in i Fatgliderns batteriutrymme samt nav och styrlager – detta eftersom rengöringsmedel löser upp det fett som lagren behöver för att fungera och för att skydda mot rost.

Under vintertid behöver skruvhuvuden som kan samla smuts och vatten också regelbunden smörjning. Tänk på att allt stål kan rosta! Än en gång vill vi påminna om att vinterförvaring bör ske i regnfritt utrymme eller att använda skyddskapell!

Om handbromsens effekt avtar tyder det på att bromsoljan kan vara gammal eller att bromsbeläggen slitits. Är man tveksam på justering eller reparation av Fatglider bör man alltid rådgöra och lämna in till en mc- eller cykelhandlare.

Vid laddning av din Fatglider skall alltid transformatorn vara mellan vägguttag och laddningsuttag. Detta för att inte överbelasta laddningsuttaget på din Fatglider.

Batteriet till Fatglidern får inte utsättas för extrem hetta eller vatten under längre period. Om batteri inte används under längre period ska underhållsladdning ske ca 2 timmar per månad.